گزارش اختصاصی/ زخمی شدن هفت ایرانی در انفجار وان ترکیه

گزارش اختصاصی/ زخمی شدن هفت ایرانی در انفجار وان ترکیه

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش منابع رسمی در شهر وان ترکیه ، تاکنون هفت ایرانی در میان مجروحان شناسایی شده اند و گروه تروریستی پ ک ک مسئولیت انفجار را برعهده گرفته است

گزارش اختصاصی/ زخمی شدن هفت ایرانی در انفجار وان ترکیه