چرا همسر و برادران این زن،دست وپایش را شکستند؟

چرا همسر و برادران این زن،دست وپایش را شکستند؟
روزنامه خراسان نوشت:زن 27 ساله در حالی که با دست و پاهای زخمی و آتل بسته، مقابل کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی جنوبی مشهد نشسته بود، بخشی از زندگی خود را بیان کرد.

چرا همسر و برادران این زن،دست وپایش را شکستند؟