وعده سید جلال به هواداران پرسپولیس/تلاش می کنم به بازی با تراکتورسازی برسم

وعده سید جلال به هواداران پرسپولیس/تلاش می کنم به بازی با تراکتورسازی برسم
رسانه مجازی روزنامه پیروزی نوشت:کاپیتان پرسپولیسی ها منتظر جواب آزمایشش است.

وعده سید جلال به هواداران پرسپولیس/تلاش می کنم به بازی با تراکتورسازی برسم