واگذاری نخستین ان‌جی‌ال به بخش خصوصی

واگذاری نخستین ان‌جی‌ال به بخش خصوصی
شانا نوشت:نخستین واحد ان‌جی‌ال کشور به بخش خصوصی واگذار شد.

واگذاری نخستین ان‌جی‌ال به بخش خصوصی