مشاورآیت‌الله هاشمی:گزینه نظامی روی میز برای مردم ایران شعار است/باید در برابر گرانی و رکود صبور بود

مشاورآیت‌الله هاشمی:گزینه نظامی روی میز برای مردم ایران شعار است/باید در برابر گرانی و رکود صبور بود
تسنیم نوشت:مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ سلاحی روی مردم ایران اثر ندارد، گفت: بازبودن گزینه نظامی روی میز برای مردم ایران یک شعار است.

مشاورآیت‌الله هاشمی:گزینه نظامی روی میز برای مردم ایران شعار است/باید در برابر گرانی و رکود صبور بود