مروری بر ابهامات یک ماجرا/ وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود

مروری بر ابهامات یک ماجرا/ وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود
در حالی‌ که باید خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یک دستاورد بزرگ تلقی شود، تبدیل به یک بازی سیاسی شده است.

مروری بر ابهامات یک ماجرا/ وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود