لازم بودبه کارمندان شهرداری در ولنجک زمین بدهید؟!/ازجیب هرتهرانی183000تومان برداشته اید

لازم بودبه کارمندان شهرداری در ولنجک زمین بدهید؟!/ازجیب هرتهرانی183000تومان برداشته اید
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در چند روز اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار تهران، بحثی مطرح شد که شهرداری تهـران، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، قریب به 22 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های شهر تهران را به مدیران خود، اعضا و کارکنان شورای شهر تهران و حتی اشخاص خارج از مجموعه مدیریت شهری به‌صورت زمین و خانه‌های مسکونی زیر قیمت واگذار کرده است.

لازم بودبه کارمندان شهرداری در ولنجک زمین بدهید؟!/ازجیب هرتهرانی183000تومان برداشته اید