قیمت کاغذ به خانه اول بازگشت

قیمت کاغذ به خانه اول بازگشت
ایسنا نوشت: پس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت کاغذ در ابتدای مهرماه، قیمت این کالا به شرایط عادی بازگشت تا کاهش ۱۰ درصدی را به همراه داشته باشد.

قیمت کاغذ به خانه اول بازگشت