فیلم | گپ اسپانیایی رامین ناصرنصیر در برنامه رشیدپور | او چرا به اسپانیا رفت؟

فیلم | گپ اسپانیایی رامین ناصرنصیر در برنامه رشیدپور | او چرا به اسپانیا رفت؟
رامین ناصرنصیر مهمان برنامه «حالا خورشید» در گپ و گفتی با رضا رشیدپور به زبان اسپانیایی با مردم صحبت کرد.

فیلم | گپ اسپانیایی رامین ناصرنصیر در برنامه رشیدپور | او چرا به اسپانیا رفت؟

نصب تلگرام فارسی