فیلم | گفتگو و شوخی با سیامند رحمان قهرمان وزنه‌برداری پارالمپیک

فیلم | گفتگو و شوخی با سیامند رحمان قهرمان وزنه‌برداری پارالمپیک
در این ویدئو مصاحبه و شوخی خبرنگاران با سیامند رحمان قهرمان وزنه‌برداری ایران در مسابقات پاراالمپیک را می‌بینید.

فیلم | گفتگو و شوخی با سیامند رحمان قهرمان وزنه‌برداری پارالمپیک