فیلم/ دوچرخه سوار 23 ساله دانمارکی برنده هجدهمین مرحله وئلتا شد

فیلم/ دوچرخه سوار 23 ساله دانمارکی برنده هجدهمین مرحله وئلتا شد

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

فیلم/ دوچرخه سوار 23 ساله دانمارکی برنده هجدهمین مرحله وئلتا شد