عادات بد را به فرزندانمان تزریق نکنیم

عادات بد را به فرزندانمان تزریق نکنیم

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

کیپ: کودکان امروزی با کودکان گذشته زمین تا آسمان فرق می کنند و با پیشرفت علم و تکنولوژی های مختلف دید وسیعتر و عمیق تری نسبت به موضوعات محیط اطرافشان دارند بنابراین پدر و مادرها نقش به سزایی در رشد و تربیت این نو شکفته های شیرین و معصوم دارند. …

عادات بد را به فرزندانمان تزریق نکنیم