سفر رئیس فدراسیون والیبال به ارومیه

سفر رئیس فدراسیون والیبال به ارومیه
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال فردا پنج شنبه برای حضور در مجمع عمومی هیئت والیبال آذربایجان غربی به ارومیه سفر می کند.

سفر رئیس فدراسیون والیبال به ارومیه