زیباکلام:اصولگرایان با حذف احمدی نژاد نامزد دیگری ندارند

زیباکلام:اصولگرایان با حذف احمدی نژاد نامزد دیگری ندارند
صادق زیباکلام به اعتماد گفت:
آنچه مسلم است این است که اگر آقای احمدی‌نژاد در انتخابات شرکت می‌کرد، انتخابات خیلی شور بیشتری می‌گرفت و به سمت قطبی شدن می‌رفت.

زیباکلام:اصولگرایان با حذف احمدی نژاد نامزد دیگری ندارند