زمان تشکیل جلسات جامعه روحانیت تغییر می کند تا روحانی هم بیاید/احتمال برگزاری جلسات در دفتر هاشمی

زمان تشکیل جلسات جامعه روحانیت تغییر می کند تا روحانی هم بیاید/احتمال برگزاری جلسات در دفتر هاشمی
مصباحی مقدم به روزنامه آرمان گفت:آیت‌ا… هاشمی و آقای روحانی به شکل‌های مختلف علاقه خود را برای حضور در جلسات جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر نیز جامعه روحانیت مبارز از حضور اعضای باسابقه و برجسته خود مانند آیت‌ا… هاشمی و آقای روحانی استقبال می‌کند.

زمان تشکیل جلسات جامعه روحانیت تغییر می کند تا روحانی هم بیاید/احتمال برگزاری جلسات در دفتر هاشمی