روزنامه ای که گیاه از آن رشد می کند!

روزنامه ای که گیاه از آن رشد می کند!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

وب سایت آنا – نسترن صائبی: یکی از معروف ترین روزنامه های ملی ژاپن ابتکار جالبی به خرج داده است و به ازای کاغذی که برای چاپ استفاده می کند، دانه هایی را روی روزنامه خود جاسازی کرده است که با آب دادن به روزنامه رشد می کنند. …

روزنامه ای که گیاه از آن رشد می کند!