خسرو برای کی‌روش و تیم‌ملی بازی کرد!

خسرو برای کی‌روش و تیم‌ملی بازی کرد!
خسرو حیدری در دیدار دیروز استقلال نمایش درخشانی داشت.

خسرو برای کی‌روش و تیم‌ملی بازی کرد!