تظاهرات در شهرهای مختلف آلمان علیه توافق تجاری با آمریکا

تظاهرات در شهرهای مختلف آلمان علیه توافق تجاری با آمریکا

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

هزاران نفر در شهرهای مختلف آلمان علیه پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس میان اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی کردند.

تظاهرات در شهرهای مختلف آلمان علیه توافق تجاری با آمریکا