بی آبی کابوس روستاهای مرزی درح خراسان جنوبی

بی آبی کابوس روستاهای مرزی درح خراسان جنوبی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

بی آبی کابوس روستاهای مرزی درح شهرستان سربیشه خراسان جنوبی شد.

بی آبی کابوس روستاهای مرزی درح خراسان جنوبی