اهدای اراضی مسکونی به 490 خانوار در روستای سیدآباد جاجرود + مصاحبه

اهدای اراضی مسکونی به 490 خانوار در روستای سیدآباد جاجرود + مصاحبه

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

اهدای اراضی مسکونی ستاد اجرایی فرمان امام به 490 خانوار در روستای سید آباد جاجرود اهدای مقام معظم رهبری به این خانوارها

اهدای اراضی مسکونی به 490 خانوار در روستای سیدآباد جاجرود + مصاحبه