افزایش کشفیات مواد مخدر در گیلان

افزایش کشفیات مواد مخدر در گیلان
استاندار گیلان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات مواد مخدر در نیمه نخست امسال افزایش یافته است.

افزایش کشفیات مواد مخدر در گیلان