افتتاح مرحله نخست تقاطع غیر همسطح میدان معلم

افتتاح مرحله نخست تقاطع غیر همسطح میدان معلم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

مرحله نخست تقاطع سه سطحی میدان معلم امروز توسط شهروندان شیرازی افتتاح شد.

افتتاح مرحله نخست تقاطع غیر همسطح میدان معلم