اشتباه کادر فنی مدال المپیک را از بهداد گرفت!

اشتباه کادر فنی مدال المپیک را از بهداد گرفت!
بهادر مولایی صحبت‌های جدیدی نسبت به اشتباه کادر فنی وزنه برداری در المپیک مطرح کرده است.

اشتباه کادر فنی مدال المپیک را از بهداد گرفت!