اسلحه مرگباری که با آب شلیک می کند

اسلحه مرگباری که با آب شلیک می کند

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

وب سایت روزیاتو – حامد آل محمد: تفنگ ها و اسلحه های مختلفی در سراسر جهان وجود دارند که برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند. برخی از آن ها به قدری قوی و قدرتمند هستند که می توانند یک منطقه را به نابودی بکشانند …

اسلحه مرگباری که با آب شلیک می کند