از اعتراض هواداران استقلال تا بلیط 250 هزارتومانی دربی!

از اعتراض هواداران استقلال تا بلیط 250 هزارتومانی دربی!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

از اعتراض هواداران استقلال تا بلیط 250 هزارتومانی دربی!