ابتکار محققان سوئدی برای کاهش 98 درصدی مصرف آب/نسل جدید نازل‌های شیر آب

ابتکار محققان سوئدی برای کاهش 98 درصدی مصرف آب/نسل جدید نازل‌های شیر آب
ایسنا نوشت: محققان سوئدی برای کاهش هدر رفت آب در زمان شستن دست‌ها یا ظروف، ابزار ضمیمه جدیدی برای شیر آب طراحی کرده‌اند که تا 98 درصد در مصرف آن صرفه‌جویی می‌کند.

ابتکار محققان سوئدی برای کاهش 98 درصدی مصرف آب/نسل جدید نازل‌های شیر آب