آغاز کنگره بین المللی شمس تبریز در خوی

آغاز کنگره بین المللی شمس تبریز در خوی
فرماندار خوی گفت: کنگره بین المللی شمس الحق تبریزی فردل روز یکشنبه ۴ مهرماه با پیام آیت الله العظمی حائری شیرازی آغاز می شود.

آغاز کنگره بین المللی شمس تبریز در خوی