فعالیت اولین بانک آلمانی با ایران آغاز شد

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ان تی وی (n-tv ) آلمان خبر داد که نخستین بانک این کشور فعالیت خود با ایران را از سر گرفت.

تکنولوژی جدید

خرم خبر