خرید و فروش ملک همچنان راکد است

خرید و فروش ملک همچنان راکد است
بانک مرکزی با اعلام کاهش ۸.۵ درصدی معاملات مسکن تهران در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن، از افزایش نرخ اجاره در پایتخت خبر داد.

خرید و فروش ملک همچنان راکد است

بانک مرکزی با اعلام کاهش ۸.۵ درصدی معاملات مسکن تهران در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن، از افزایش نرخ اجاره در پایتخت خبر داد.
خرید و فروش ملک همچنان راکد است

فروش بک لینک