هیات بازرسی فساد در تنیس تشکیل شد ::

هیات مستقلی برای بازرسی فساد در تنیس حرفه‌ای جهان تشکیل شد. این هیات قرار است علاوه بر بررسی فساد، درباره موثر بودن روش‌های ضد فساد نیز بازبینی‌هایی انجام دهد.

world press news

ماشین های جدید