پخش مراسم مسجد ازگل بجای حرم امام!

پخش مراسم مسجد ازگل بجای حرم امام!

گروه سياسي- رسانه ها: روزنامه جمهوری اسلامی از پخش نکردن مراسم احیای شب قدر در شبکه های مختلف صداوسیما انتقاد كرد و نوشت: تعدادی از شهروندان تهرانی، دیروز طی تماس با روزنامه جمهوری اسلامی، به خودداری تلویزیون از پخش مراسم احیاء در حرم امام خمینی، اعتراض کردند. آنها می‌پرسیدند دست‌اندرکاران صدا و سیما چه مشکلی با حرم امام خمینی دارند که مراسم احیاء آن را پخش نمی‌کنند درحالی که حتی مراسم بعضی شهرستان‌ها را پخش می‌کنند! گفتنی است یکی از شبکه های سیما،مراسم احیای مسجد ازگل را روی آنتن می‌فرستد اما مراسم حرم امام را پخش نمی‌کند.

پخش مراسم مسجد ازگل بجای حرم امام!

گروه سياسي- رسانه ها: روزنامه جمهوری اسلامی از پخش نکردن مراسم احیای شب قدر در شبکه های مختلف صداوسیما انتقاد كرد و نوشت: تعدادی از شهروندان تهرانی، دیروز طی تماس با روزنامه جمهوری اسلامی، به خودداری تلویزیون از پخش مراسم احیاء در حرم امام خمینی، اعتراض کردند. آنها می‌پرسیدند دست‌اندرکاران صدا و سیما چه مشکلی با حرم امام خمینی دارند که مراسم احیاء آن را پخش نمی‌کنند درحالی که حتی مراسم بعضی شهرستان‌ها را پخش می‌کنند! گفتنی است یکی از شبکه های سیما،مراسم احیای مسجد ازگل را روی آنتن می‌فرستد اما مراسم حرم امام را پخش نمی‌کند.

پخش مراسم مسجد ازگل بجای حرم امام!

wolrd press news