طرح امنیتی سوئیفت برای فرار از هکرها

طرح امنیتی سوئیفت برای فرار از هکرها
شبکه پیام‌رسان بانکی جهان، سوئیفت، اعلام کرد که قصد دارد یک برنامه امنیتی جدید را به‌کار گیرد تا بتواند اعتبار از دست رفته خود بر اثر نفوذ هکرها به این سیستم را بازیابد.

طرح امنیتی سوئیفت برای فرار از هکرها

شبکه پیام‌رسان بانکی جهان، سوئیفت، اعلام کرد که قصد دارد یک برنامه امنیتی جدید را به‌کار گیرد تا بتواند اعتبار از دست رفته خود بر اثر نفوذ هکرها به این سیستم را بازیابد.
طرح امنیتی سوئیفت برای فرار از هکرها

فیلم سریال آهنگ