مهدی رحمتی: جبران می‌کنیم

مهدی رحمتی: جبران می‌کنیم
دروازه بان تیم فوتبال استقلال می گوید که بابت نتایج بدی آبی ها شرمنده هواداران است اما این نتایج جبران خواهد شد.

مهدی رحمتی: جبران می‌کنیم

دروازه بان تیم فوتبال استقلال می گوید که بابت نتایج بدی آبی ها شرمنده هواداران است اما این نتایج جبران خواهد شد.
مهدی رحمتی: جبران می‌کنیم

کیمیا دانلود