تحلیل کارنامه 1000 روزه دولت روحانی

تحلیل کارنامه 1000 روزه دولت روحانی
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: «چرا مخالفان دولت تاکنون از خود نپرسیده‌اند که با وجود یک پنجم شدن میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و انرژی حتی مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، این دولت توانست رشد تولید ناخالص داخلی را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتی این روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟»

تحلیل کارنامه 1000 روزه دولت روحانی

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: «چرا مخالفان دولت تاکنون از خود نپرسیده‌اند که با وجود یک پنجم شدن میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و انرژی حتی مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، این دولت توانست رشد تولید ناخالص داخلی را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتی این روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟»
تحلیل کارنامه 1000 روزه دولت روحانی

فروش بک لینک

مرکز فیلم