رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی دولت

رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد با اعلام اجرای کامل برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: همه اقدامات و طرح‌ها با زمانبندی و اهداف روشن مشخص شده است.

رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد با اعلام اجرای کامل برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: همه اقدامات و طرح‌ها با زمانبندی و اهداف روشن مشخص شده است.
رونمایی از سناریوهای جدید اقتصادی دولت

فروش بک لینک