ونگر:به هدایت باشگاهی دیگر فکر نمی کنم ::

سرمربی آرسنال بار دیگر اعلام کرد که به آرسنال کاملا متعهد است و هیچ علاقه ای برای هدایت باشگاهی دیگر ندارد.

عکس

صبحانه