تساوی سیاه جامگان برابر ایفورد با تک گل سوسه ::

سیاه جامگان در اولین بازی دوستانه خود در اردوی آنتالیای ترکیه به کسب تساوی رسید.

world press news

خرید لینک