لام: به خداحافظی از فوتبال فکر می‌کنم ::

کاپیتان بایرن با اعلام زمان احتمالی خداحافظی‌اش از اهدافش تا آن تاریخ سخن گفت.

استخدام

آپدیت نود 32