مشکلی برای حضور در تمرینات ندارم/ جلال حسینی: به تمرینات پرفشار نیاز داشتیم

مشکلی برای حضور در تمرینات ندارم/ جلال حسینی: به تمرینات پرفشار نیاز داشتیم
مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس می گوید به دلیل فشار بالای تمرینات کمی احساس درد داشت اما سه چهار روزی می شود که تمرینات خود را آغاز کرده است و مشکلی در این خصوص ندارد.

مشکلی برای حضور در تمرینات ندارم/ جلال حسینی: به تمرینات پرفشار نیاز داشتیم

مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس می گوید به دلیل فشار بالای تمرینات کمی احساس درد داشت اما سه چهار روزی می شود که تمرینات خود را آغاز کرده است و مشکلی در این خصوص ندارد.
مشکلی برای حضور در تمرینات ندارم/ جلال حسینی: به تمرینات پرفشار نیاز داشتیم

ساخت بنر