قیمت طلا، سکه و ارز چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

قیمت طلا، سکه و ارز چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
با وجود افزایش نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

با وجود افزایش نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

wolrd press news