ملاقات کارلتو و چیچاریتو در کانادا(عکس)

ملاقات کارلتو و چیچاریتو در کانادا(عکس)
کارلو آنچلوتی و چیچاریتو، امروز در شهر ونکوور کانادا با یکدیگر ملاقلات دوباره ای داشتند. چیچاریتو که هم اکنون برای لورکوزن بازی می کند، فصل گذشته در رئال و زیر نظر کارلتو بازی می کرد.

ملاقات کارلتو و چیچاریتو در کانادا(عکس)

کارلو آنچلوتی و چیچاریتو، امروز در شهر ونکوور کانادا با یکدیگر ملاقلات دوباره ای داشتند. چیچاریتو که هم اکنون برای لورکوزن بازی می کند، فصل گذشته در رئال و زیر نظر کارلتو بازی می کرد.
ملاقات کارلتو و چیچاریتو در کانادا(عکس)

اندروید

خبرگذاری اصفحان