وزش باد و افزایش ابر در تهران

وزش باد و افزایش ابر در تهران

احد وظیفه  گفت: براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز برای نوار شمالی کشور ابرناکی، رگبار و رعدوبرق گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود. همچنین امروز شدت بارش ها در شمال خراسان شمالی (بویژه ارتفاعات نوار مرزی شمال استان)، شمال خراسان رضوی، شرق استان گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود که در مناطق مذکور احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی و موقت و در مناطق کوهستانی و دره های پر شیب وجود دارد.وی افزود: در بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه تشدید وزش باد موجب گردوخاک در برخی مناطق استان های اصفهان، مرکزی، قم و سمنان خواهد شد. در روز دوشنبه و سه شنبه در شمال غرب، دامنه های البرز مرکزی و شمال شرق کشور نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده و گاهی رعد وبرق و وزش باد رخ خواهد داد.وظیفه گفت: بتدریج طی امشب و فردا وزش باد شدید در نوار شرقی کشور بویژه در منطقه زابل موجب تشدید پدیده گردوخاک و توفان شن خواهد شد. شایان ذکر است که از روز سه شنبه تا پایان هفته افزایش نسبی دما برای اغلب مناطق کشور پیش بینی می‌شود.وی درخصوص هوای تهران نیز گفت: در دو روز آینده هوای تهران ابری و  با وزش باد همراه خواهد بود.

وزش باد و افزایش ابر در تهران

احد وظیفه  گفت: براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز برای نوار شمالی کشور ابرناکی، رگبار و رعدوبرق گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود. همچنین امروز شدت بارش ها در شمال خراسان شمالی (بویژه ارتفاعات نوار مرزی شمال استان)، شمال خراسان رضوی، شرق استان گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود که در مناطق مذکور احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی و موقت و در مناطق کوهستانی و دره های پر شیب وجود دارد.وی افزود: در بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه تشدید وزش باد موجب گردوخاک در برخی مناطق استان های اصفهان، مرکزی، قم و سمنان خواهد شد. در روز دوشنبه و سه شنبه در شمال غرب، دامنه های البرز مرکزی و شمال شرق کشور نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده و گاهی رعد وبرق و وزش باد رخ خواهد داد.وظیفه گفت: بتدریج طی امشب و فردا وزش باد شدید در نوار شرقی کشور بویژه در منطقه زابل موجب تشدید پدیده گردوخاک و توفان شن خواهد شد. شایان ذکر است که از روز سه شنبه تا پایان هفته افزایش نسبی دما برای اغلب مناطق کشور پیش بینی می‌شود.وی درخصوص هوای تهران نیز گفت: در دو روز آینده هوای تهران ابری و  با وزش باد همراه خواهد بود.

وزش باد و افزایش ابر در تهران

تلگرام