چاره اندیشی درباره خشونت و قتل در آمریکا

چاره اندیشی درباره خشونت و قتل در آمریکا
افزایش خشونت و قتل در آمریکا با سلاح گرم ، مسئولان این کشور را وادار به چاره اندیشی کرده است.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت


چاره اندیشی درباره خشونت و قتل در آمریکا

افزایش خشونت و قتل در آمریکا با سلاح گرم ، مسئولان این کشور را وادار به چاره اندیشی کرده است.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت


چاره اندیشی درباره خشونت و قتل در آمریکا

خرید بک لینک

دانلود موزیک