فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق تا ۳ روز آینده/ آسمان تهران روز جمعه نیمه‌ابری تا ابری است

فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق تا ۳ روز آینده/ آسمان تهران روز جمعه نیمه‌ابری تا ابری است
سامانه بارشی فعال در کشور تا سه روز آینده در اغلب مناطق غیر از حاشیه جنوب‌شرق کشور، سبب بارش باران و رگبار و رعد و برق می‌شود.

فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق تا ۳ روز آینده/ آسمان تهران روز جمعه نیمه‌ابری تا ابری است

سامانه بارشی فعال در کشور تا سه روز آینده در اغلب مناطق غیر از حاشیه جنوب‌شرق کشور، سبب بارش باران و رگبار و رعد و برق می‌شود.
فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق تا ۳ روز آینده/ آسمان تهران روز جمعه نیمه‌ابری تا ابری است

بک لینک رنک 1

دانلود سرا