مدال برنز کوپا آمه‌ریکا به کلمبیا رسيد

مدال برنز کوپا آمه‌ریکا به کلمبیا رسيد

بازی در ده دقیقه اول با حملات کلمبیا آغاز شد و شاگردان پکرمن موقعیت‌هایی داشتند که البته یکی از این موقعیت های خوب توسط داور آفساید اعلام شد. در ادامه این تیم هووارد بود که با چندین واکنش خوب،‌دروازه آمریکا را نجات داد ولی در نهایت در دقیقه 30، روی سانتر خامس رودریگس و ضربه سر آریاس نارانخو که به صورت پاس به سمت دروازه زده شد، کارلوس باکا توانست کار را تمام کرده و دروازه هووارد را باز کند.پس از گل بود که کلمبیا کمی عقب کشید و آمریکا توانست بر جریان بازی مسلط شود و موقعیت‌هایی ایجاد کند ولی ضربات آنها راه به جایی نبرد.نیمه دوم نیز با حملات کلمبیا آغاز شد و این شاگردان پکرمن بودند که توانستند خود را بر جریان بازی غالب کنند. با این حال بار دیگر طولی نکشید که آمریکا به جریان بازی بازگشت و آنها نیز حملات خوبی ترتیب دادند. با وجود فشار حملات آمریکا، کلمبیا نیز از این حملات استفاده کرده و ضد حملاتی روی دروازه آمریکا ترتیب می‌داد که راه به جایی نبرد. در دقیقه آخر نیز با در گیری دو بازیکن کلمبیا و آمریکا،‌ هر دو از سوی داور از زمین مسابقه اخراج شدند و در نهایت نیز نتیجه در پایان 90 دقیقه تغییری نکرد و کلمبیا موفق شد به مدال برنز رقابت‌ها دست پیدا کند.دیدار پایانی رقابتهای کوپا آمه ریکا بامداد فردا بین شیلی و آرژانتین برگزار خواهد شد. چهل و پنجمین دوره رقابتهای کوپا آمه ریکا از سوم ژوئن (۱۴ خرداد) در ۱۰ ورزشگاه آمریکا با حضور ۱۶ تیم آغاز شد.

مدال برنز کوپا آمه‌ریکا به کلمبیا رسيد

بازی در ده دقیقه اول با حملات کلمبیا آغاز شد و شاگردان پکرمن موقعیت‌هایی داشتند که البته یکی از این موقعیت های خوب توسط داور آفساید اعلام شد. در ادامه این تیم هووارد بود که با چندین واکنش خوب،‌دروازه آمریکا را نجات داد ولی در نهایت در دقیقه 30، روی سانتر خامس رودریگس و ضربه سر آریاس نارانخو که به صورت پاس به سمت دروازه زده شد، کارلوس باکا توانست کار را تمام کرده و دروازه هووارد را باز کند.پس از گل بود که کلمبیا کمی عقب کشید و آمریکا توانست بر جریان بازی مسلط شود و موقعیت‌هایی ایجاد کند ولی ضربات آنها راه به جایی نبرد.نیمه دوم نیز با حملات کلمبیا آغاز شد و این شاگردان پکرمن بودند که توانستند خود را بر جریان بازی غالب کنند. با این حال بار دیگر طولی نکشید که آمریکا به جریان بازی بازگشت و آنها نیز حملات خوبی ترتیب دادند. با وجود فشار حملات آمریکا، کلمبیا نیز از این حملات استفاده کرده و ضد حملاتی روی دروازه آمریکا ترتیب می‌داد که راه به جایی نبرد. در دقیقه آخر نیز با در گیری دو بازیکن کلمبیا و آمریکا،‌ هر دو از سوی داور از زمین مسابقه اخراج شدند و در نهایت نیز نتیجه در پایان 90 دقیقه تغییری نکرد و کلمبیا موفق شد به مدال برنز رقابت‌ها دست پیدا کند.دیدار پایانی رقابتهای کوپا آمه ریکا بامداد فردا بین شیلی و آرژانتین برگزار خواهد شد. چهل و پنجمین دوره رقابتهای کوپا آمه ریکا از سوم ژوئن (۱۴ خرداد) در ۱۰ ورزشگاه آمریکا با حضور ۱۶ تیم آغاز شد.

مدال برنز کوپا آمه‌ریکا به کلمبیا رسيد

اخبار جهان