نقدینگی بر قله 950 هزار میلیارد ایستاد

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات حجم نقدینگی حاکی از رشد آن تا 950 هزار تومان در پایان 10 ماهه امسال است.

اخبار

دانلود آهنگ آذری