به هم ریخته شدن تمرین پرسپولیس

تعدادی از دختران دانش آموز امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شدند.

پرسپولیس

به گزارش کاپ، بعد از اینکه روز گذشته تعدادی از پسران دانش آموز در تمرین پرسپولیس در دوبی حاضر شده بودند، امروز نوبت به دختران دانش آموز ایرانی مقیم دوبی رسید تا در اردوی سرخپوشان حاضر شده و با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند.

پرسپولیس

حضور این دانش آموزان تا دقایقی تمرین پرسپولیس را به هم ریخت و بازیکنان نیز به گرمی با آنها برخورد کردند و به درخواست این افراد برای عکس یادگاری پاسخ مثبت دادند.

منبع:

اخبار ورزشی