صعود طاهری به رده‌بندی رقابتهای کامپوند ترکیه

در پایان مرحله مقدماتی و حذفی انفرادی رقابت‌های جهانی داخل سالن ترکیه و در بخش کامپوند مردان امید طاهری توانست از بین سه نماینده شرکت کننده در این رقابت‌ها به مرحله رده‌بندی رقابت‌ها راه پیدا کند.

دانلود ها پلاس

اخبار کارگران