در بیانیه یوفا مطرح شد/ رداحتمال‌برگزاری‌بازی‌های‌یوروبدون‌حضورتماشاگر

در بیانیه یوفا مطرح شد/ رداحتمال‌برگزاری‌بازی‌های‌یوروبدون‌حضورتماشاگر
روز گذشته جانلوکا آبته، معاون کمیته اجرایی یوفا در مصاحبه با رادیو 24 گفته بود که به دلیل مسائل امنیتی احتمال دارد بازی های یورو 2016 پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار شود.

در بیانیه یوفا مطرح شد/ رداحتمال‌برگزاری‌بازی‌های‌یوروبدون‌حضورتماشاگر

روز گذشته جانلوکا آبته، معاون کمیته اجرایی یوفا در مصاحبه با رادیو 24 گفته بود که به دلیل مسائل امنیتی احتمال دارد بازی های یورو 2016 پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار شود.
در بیانیه یوفا مطرح شد/ رداحتمال‌برگزاری‌بازی‌های‌یوروبدون‌حضورتماشاگر

آلرژی و تغذیه

قرآن