هجوم ناگهانی آب به سدهای جنوب کشور

هجوم ناگهانی آب به سدهای جنوب کشور
معاون وزیر نیرو با اعلام ذخیره 1.5 میلیارد متر مکعب سیلاب در سدهای خوزستان و مهار سیل اخیر در سدهای دز، گتوند و کرخه، گفت: رکورد 19 ساله …

هجوم ناگهانی آب به سدهای جنوب کشور

معاون وزیر نیرو با اعلام ذخیره 1.5 میلیارد متر مکعب سیلاب در سدهای خوزستان و مهار سیل اخیر در سدهای دز، گتوند و کرخه، گفت: رکورد 19 ساله …
هجوم ناگهانی آب به سدهای جنوب کشور

بک لینک رنک 3

بازی